Symboly a jejich významy

V obchodě Galadriel lze nalézt celou škálu věcí, opatřených různými symboly … a co že to ony symboly jsou?

Obecně slovo symbol znamená značka, znamení mající význam. A jelikož jde o esoterický obchod, soustředíme se na symboly esoterické, tedy mající poněkud širší, skrytý význam. Přičemž je zcela jedno, že daný symbol je svým fyzickým tvarem třeba obecně známý. Je totiž zcela běžné, že skutečný význam nositel či uživatel vůbec nezná. Pojďte tedy pohlédnout za roušku symboliky, ať se jí chcete kochat sami, nebo ji někomu darovat.

Óm, Aum – posvátná slabika z véd, začínají jí hindiustické mantry; je počátkem všeho (na počátku všeho bylo slovo) a vše k němu směřuje; meditační pomůcka / prostředek; projev duchovní síly

Horovo oko – egyptský symbol ztraceného oka boha Hora; symbol nezničitelnosti a ochrany, života a vzkříšení zraku

Skarabeus – symbol reinkarnace (znovuzrození), symbol vycházejícího slunce (které bůh valí po obloze); obrana před zlem

Triskel / trojitá spirála – tři časy – minulost, přítomnost budoucnost – žijte v přítomnosti s ohledem na budoucnost a ponaučením z minulosti, podobný význam trojic viz následně uvedená triquetra.

Trojitý uzel / triquetra (někdy v ochranném kruhu) – tři přírodní elementy – oheň voda, země; symbol koloběhu bez konce;  narození – život – smrt; tělo – mysl – duše; země – moře – nebe.

Pentagram – hvězda pěti cípů symbolizujících živly – země, voda, oheň, vzduch a prostor (duch); lichý cíp (někdy označený symbolem) nahoře symbolizuje zdůraznění hodnoty duchovní  (dole naopak preferenci hmotných faktorů), umístěný v kruhu se používá jako ochrana

Jin-jang – dvě spojené části jendoho celku, obsahující část té druhé; doplňující se síly – tedy symbol rovnováhy;  jin – tmavší element, ženský, voda a země; jang – světlý element, mužský, oheň a vítr; symbol opaků, dobra a zla.

Ankh, anch, egyptský (nilský) kříž – egyptský hieroglyf – symbol života pozemského a života (ducha) věčného; symbol zrození, oživení a nesmrtelnosti

Andělé, andělská křídla – vědomí si bytostí v jiných úrovních než je ta naše fyzická, jsou to ochránci a podporovatelé

 

Samostatnou částí symboliky je zvířecí a rostlinná říše:

Labuť – symbol ladnosti, čistoty a věrnosti

Lotos – symbol čistoty, kořeny roste z bahna a nad hladinou je krásný

Vlk, vlčí zub – symbol vlčí – přírodní divokosti, které si nositel je vědomý a snaží se jej v sobě ovládnout

Drak – symbol síly, vzdušného elementu a ohně, vědomí si bytostí v jiných úrovních než fyzických

Ptačí peří – ptáci se u lidí odedávna těšili velké úctě. Dokáží totiž něco, co lidé neumějí – létat. Proto se pták a přeneseně ptačí pero stalo symbolem letu, přechodu do jiných sfér bytí; lidé často svou duši ptáku připodobňovali a pták sedící na holi nebo na kůlu je nesmírně starý symbol nebeského posla vyskytující se v mnoha oblastech po celém světě.

Komentáře jsou vypnuty.