Andělé a archandělé

V obchodě můžete zakoupit nejen literaturu o andělích, ale i obrázky, mandaly, svíčky a sošky andělů či archandělů.
Pár informací o andělích a archandělích (což není totéž) si můžete přečíst níže.

Andělé jsou bytosti, které mají své konkrétní úlohy ve vztahu k nám – lidem.  Jsou to boží poslové, kteří nám mají pomáhat na naší cestě životem – na naplnění úkolů (či úkolu), který máme za úkol – zvolili jsme si jej pro „prožití“ a pro který jsme se zrodili do hmotného těla.

Archandělé jsou o řád vyšší bytosti než andělé. Dá se říci, že jsou to prostředníci mezi námi a Bohem.
Povětšinou známe ty, uvedené v Bibli, tedy Michael, případně Gabriel či Rafael nebo Uriel. Ale je jich více,

 

Michael

AA Michael

Michael znamená „Kdo je jako Bůh“ a obsahuje v sobě otázku, která – nasměrována na nás samé – vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.

Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední „pád“.

V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.

Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit.

Tento postup není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy.

Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.

Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům.

Energie archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít nemoc a neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se člověk nyní naučil spojit se, se svým duchovním domovem.

Archanděl Michael byl vyslán sdělovat tuto pravdu.

Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co chce zůstat nesmiřitelné.

Poselství

„Osvoboď se a staň se nezávislým na vnějších formách. Mým vozidlem je planeta Merkur a proto Ti dávám čisté myšlenky.

Následuj mne branou skutečného Ducha a spatříš Boha tváří v tvář. Kdo vysloví mé jméno, je připraven smazat pozemské svazky a pozemskou minulost. Já jsem světelný meč Boží. Mé vyzařování je safírově modré. Ovládám bouřkové větry, led a sníh.

Naslouchám ševelení smrků a jedlí. Slyšíš můj dech.

Přináším v lásce Boží pokornou sílu, odvahu, pocházející ze srdce, nejvyšší možnou duchovní ochranu, věrnost, mír a zasazení se za spravedlivou věc. Uvolňuji cestu!

Bůh je spravedlivý v lásce a pravdě.“

 

Archanděl Ariel

Archandělé a bohové

(kabalistický)

Známý rovněž jako Arael, Ariael

Arielovo jméno znamená „lev nebo lvice boží“, a tento archanděl je tudíž spojován se lvy. Když je Ariel ve vaší blízkosti, začnete narážet na zmínky o lvech či je vidíte kolem sebe. Některá umělecká díla zpodobňují Ariela se lví hlavou. Tento archanděl je rovněž spojován s větrem, takže je-li Ariel poblíž, můžete cítit závany větru.

Archanděl Ariel je popsán v knihách židovské mystiky a kabalistické magie, jako Šalamounův testament, Větší Šalamounův klíč, Ezra a Hierarchie blažených andělů. Ariel při provádění zjevení, osvobozování duchů (podobné exorcismu) a božské magii úzce spolupracuje s králem Šalamounem.

Ariel vládne rovněž duchům či andělům přírody spojovaných s vodou. Jsou podobné vílám a jejich úkolem je dohlížet na zdravé životní prostředí u moří, jezer, řek, potoků a rybníků. Archanděl Ariel s vámi může navázat kontakt, abyste mu pomohli s udržováním čistoty vod a jejích obyvatel. Jestliže mu s tímto úkolem pomůžete, může se vám dostat odměny v podobě báječných zjevení a zvýšené magické moci.

Ariel se zabývá léčbou a ochranou přírody – včetně zvířat, ryb a ptáků, zvláště divokých. Najdete-li zraněného ptáka nebo jiné nedomestikované zvíře, které potřebuje ošetřit, přivolejte na pomoc Ariela. Ariel při léčbě zvířat spolupracuje s archandělem Rafaelem.

Archanděl Ariel říká:

Jsem hluboce znepokojen stavem životního prostředí na celém světě, které je vždy v choulostivé rovnováze a nyní potřebuje nápravu a obnovu. Mám spoustu úkolů pro ty, kteří mně jsou ochotní v této snaze pomáhat. Slibuji, že vám přidělím pouze úkoly, které budou v souladu s vašimi zájmy a časovými možnostmi. Vaší odměnou bude radost, vycházející ze srdce a šířící se i do životního prostředí, kterému jste se věnovali. Vřele vám děkuji za to, že přicházíte planetě na pomoc!“

Pomáhá:
* s božskou magií
* ochranou životního prostředí, zvláště vodních ploch
* se zjeveními
* s divokými zvířaty, rybami a ptáky – léčí je a chrání

INVOKACE

Archanděla Ariela můžete zavolat kdykoliv a kdekoliv. S největší pravděpodobností budete cítit jeho přítomnost či ho slyšet nebo vidět, provedete-li invokaci ve venkovní přírodě (zvláště v blízkosti nějaké vodní plochy):

„Archanděli Arieli, žádám si tvoji přítomnost. Rád bych pomohl s ochranou životního prostředí a proto tě chci požádat, abys mi přidělil nějaký božský úkol v tomto důležitém poslání. Žádám tě, abys mi ukázal způsob a podporoval mě v této snaze. Děkuji ti za radost, kterou tento úkol přinese mně a světu.“

 

Archanděl Gabriel

Archandělé a bohové

(židokřesťanský muslimský)

Jméno Gabriel znamená „Bůh je má síla“. Gabriel (který je ženského pohlaví) je slavný anděl, který řekl Alžbětě a Marii, že se jim narodí syn Jan Křtitel a Ježíš Nazaretský Archanděl Gabriel rovněž nadiktoval Mohammedovi duchovní text islámu Korán. V důsledku toho vešel Gabriel ve známost jako andělský posel. Jeho úloha pokračuje ve světě dál, protože pomáhá rodičům a lidským poslům.

Ve své první roli Gabriel vede doufající rodiče k početí nebo je provede procesem adopce dítěte. Gabriel dodává sílu a odvahu těmto rodičům a pomáhá budoucím maminkám zůstávat v dobré náladě, aby poskytly dítěti nejlepší podmínky.

Ve své druhé roli pomáhá Gabriel každému, k jehož životnímu smyslu patří umění nebo komunikace. Volejte Gabriela, když potřebujete pomoc, vedení a obchodního agenta, pokud jste herec nebo herečka, umělec či umělkyně, tanečník nebo tanečnice, novinář či novinářka, modelka, hudebník nebo hudebnice, reportér nebo reportérka, zpěvák nebo zpěvačka, textař či textařka, učitel nebo učitelka či se zabýváte předáváním duchovních poselství. Gabriel vám otevře dveře a pomůže vám projevit talent. Archanděl rovněž jedná jako poradce, inspiruje a motivuje umělce a lidi pracující ve sdělovacích prostředcích a pomáhá jim překonat strach a váhání.

Gabriel je již dlouho znám jako mocný a silný archanděl a ti, kteří se na něho obracejí, zjišťují, že jsou nuceni k činnosti, která vede k prospěšným výsledkům!

Říká:
„Jsem zde, abych vedl ty, kteří chtějí řešit potřeby společnosti. Takto pomáhám již dlouho a v průběhu času se toho změnilo jen málo, ponecháme-li stranou technologické výdobytky. V jiných oblastech, jako je umění a řečnictví, je vše nadále stejné, a tak propůjčuji sílu lidem, kteří touží po změně a užitečnosti. Dovolte mi, abych otevřel dveře příležitosti pro ty mezi vámi, kteří slyší výzvu svého srdce ke konání, hře a tvorbě v širším měřítku.“

Pomáhá:
při adopci dítěte
    * umělcům a projektům spojeným s uměním
při početí dítěte a s plodností
    * v novinařině a psaní
    * v práci pro televizi a rádio

INVOKACE

Před začátkem jakéhokoliv uměleckého projektu nebo projektu spojeného se sdělovacími prostředky požádejte Gabriela o vedení a dohled nad vašimi činnostmi, a to tak, že řeknete hlasitě nebo v duchu:

„Archanděle Gabrieli, žádám tě o tvoji přítomnost, protože (popište projekt). Otevři, prosím, mé tvůrčí kanály, abych získal správnou inspiraci. Pomoz mi s otevřením mysli, abych dokázal přijít s jedinečnými nápady. A pomoz mi, prosím, udržet si energii a motivaci, abych se touto inspirací dokázal řídit. Děkuji ti, Gabrieli.“

 

Archanděl Metatron

Archandělé a bohové

(židovský, kabalistický)

Známý rovněž jako Metatetron, Merraton, Metaraon, Mittron.

Význam jména Metatron není jasný, protože jeho jméno nekončí příponou „el“ jako u všech ostatních archandělů (s výjimkou Metatronova dvojčete Sandalfona). „El“ znamená „El Elyah“, což je židovské jméno milujícího Boha Abrahamova – v protikladu k žárlivému a pomstychtivému Bohu Mojžíše, který se nazývá Jehovah. Jména archandělů tudíž popisují jejich funkci a končí-li na „el“, znamená to „Boží“. Samotný pojem anděl znamená „Boží posel.“

Metatronovo neobvyklé jméno pravděpodobně pochází z jeho nezvyklého původu, protože se jedná o jednoho z pouhých dvou archandělů, kteří byli dříve smrtelnými lidmi, chodícími po zemi (druhým je Sandalfon, jímž byl prorok Eliáš). V textech a mezi znalci nalezneme zmínky o tom, že Metatron znamená „toho, kdo sedí na trůnu vedle Božího trůnu,“ nebo že jeho jméno je odvozeno z jména Jahveh, židovského termínu pro nevyslovitelné Boží jméno. Byl rovněž nazýván „andělem přítomnosti.“

Metatron je nejmladším z archandělů, protože se jím stal až po dalších archandělech. Prorok a spisovatel Enoch, o kterém se (v knize Genesis) říká, že „chodil s Bohem“, si za svého smrtelného života uchoval svou Bohem danou čistotu. Enoch byl rovněž učencem, který se zabýval nebeskými tajemstvími, a dostal Knihu anděla Raziela (známou rovněž jako Sefer Raziel), učebnici o Božích dílech sepsanou archandělem Razielem, kterou kromě Enocha též dostal Adam, Noe a Šalamoun. V důsledku toho doprovodil Bůh Enocha přímo do sedmého Nebe, do nejvyšší úrovně, aby tam sídlil a pracoval. Enoch dostal křídla a byl proměněn v důležitého archanděla jménem Metatron.

Protože Enoch byl na Zemi zručným a poctivým spisovatelem, dostal podobné zaměstnání i na nebesích: aby zaznamenával vše, k čemu došlo na Zemi, a udržoval akašickou kroniku (známou rovněž jako Kniha života). Enoch má za úkol shromažďovat a pořádat tyto materiály.

Metatron je horlivý, energický anděl, který neúnavně pracuje na tom, aby pomáhal obyvatelům zeměkoule. Jedná jako prostředník mezi Nebem a Zemí, protože má rozsáhlé zkušenosti jak jako člověk, tak jako anděl. Proto nám pomáhá pochopit, jak to vypadá na nebesích i jak pracovat s říší andělů.

Metatron má rovněž ve svém srdci zvláštní místo pro děti, především ty, které mají talent pro duchovní záležitosti. Po exodu odvedl děti Izraele divočinou do bezpečí. Vede děti i dnes, a to jak na Zemi, tak na Nebi. Metatron projevuje velký zájem o děti, které mají poruchu soustředěnosti (ADD) nebo poruchu pozornosti s hyper aktivitou (ADHD) a pomáhá rodičům, vychovatelům, vědcům a lékařům s hledáním přírodní alternativy Ritalinu a jiných psychoaktivních látek.

Metatron pomáhá zesnulým dětem při přechodu do Nebe a živým dětem k tomu, aby se měly rády a dokázaly se více soustředit. Pomáhá rovněž dětem k duchovnímu uvědomění a ke kultivaci nadání k duchovním záležitostem.

Má silnou a přesně zaměřenou energii, podobně jako laserový paprsek. Dokáže motivovat a přiměje vás překonat váhavost a podniknout smělé kroky. Rozumí rovněž filosofii a dokáže vám vysvětlit takové věci, jako jsou pohnutky jiných lidí k jednání, či proč dochází k jistým situacím.

Říká:
„Můj lidský život mně poskytl schopnost pochopit lidské pojímání života a smrti, což jsou pro ty, kteří vždy přebývali jen na obloze, jen abstraktní pojmy. Chápu svíravý strach ze smrti, který se skrývá pod mnoha lidskými emocemi. Protože jsem sám překročil tuto dělící čáru, chci zdůraznit, co jste již tolikrát slyšeli: že se opravdu není čeho bát. Čas je naplánován podle kalendáře vaší duše a ke smrti nemůže dojít ani o vteřinu dříve, než je váš čas naplněn.

Neexistuje nic takového jako předčasná nebo neplánovaná smrt a nepříjemnosti spojované se smrtí jsou převážně jen v lidské představivosti. I ti, kteří zemřou násilnou smrtí, jsou díky Božímu zásahu ušetřeni těžkého utrpení. V čase nevyhnutelnosti se duše vzdálí z těla, dlouho předtím, než by mohlo dojít k mukám. K tomuto rozpojení dochází proto, že duše se již zaměřuje na to, co následuje po fyzické existenci. Fascinace, kterou zakouší v nově nalezeném životě, který následuje po smrti, ji zbavuje veškeré koncentrace na utrpení, kterým zdánlivě prochází v okamžiku smrti. Můžeme vás ujistit, že takto se o to postaral soucit velkého Stvořitele, který je neustále s námi.

Pomáhá:
* s poruchou soustředěnosti (ADD) a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
* v dětských záležitostech
* s udržováním záznamů a s jejich organizací
* s duchovním pochopením
* při psaní

INVOKACE

Jestliže se staráte o dítě, které trpí výše zmíněnými poruchami a byl mu doporučen nebo předepsán nějaký lék, přivolejte archanděla Metatrona a zeptejte se ho, zda by nebyla možná alternativní léčba:

„Archanděle Metatrone, žádám tě o silný a láskyplný zásah ve prospěch (jméno dítěte), u kterého byla zjištěna „porucha.“ Pomoz nám, prosím, zjistit Boží vůli ohledně tohoto dítěte, a veď nás dospělé, kteří o něho pečují, udělat pro něho, navzdory uznávaným autoritám, vše, co je možné. Pomoz nám, prosím, udržet si sílu a dělat to, o čem víme, že je správné. Pomoz nám, prosím, abychom činili rozhodnutí ve prospěch tohoto dítěte po harmonických diskuzích, přestože můžeme mít rozdílné názory. Prosím tě, Metatrone, abys chránil toto dítě od všeho zlého, nyní i v budoucnosti. Děkuji ti.“

 

Archanděl Rafael

Archandělé a bohové

(židokřesťanský)

Známý rovněž jako Labbiel.

Jméno Rafael znamená „Bůh léčí“ nebo „Bůh vyléčil“ a je zalo­ženo na hebrejském slově rapha, které znamená „lékař“ nebo „léčitel.“

Rafael je mocný léčitel fyzických těl, jak lidských, tak zvířecích. Ti, kteří Rafaela zavolají, jsou rychle vyléčeni. Říká se, že odstra­nil bolest, kterou v dospělosti cítil Abraham po obřízce.

Rafaela lze zavolat i ve prospěch někoho jiného. Půjde kamko­liv, kam je zavolán, nemůže však dělat nic proti vůli druhé oso­by. Jestliže nemocná osoba odmítne duchovní léčbu, nemůže k ní být nucen. Rafaelova přítomnost však bude mít utišující účinek, který napomůže přirozené léčbě snížením stresu a úzkosti. V Knize Tobiášově cestuje Rafael s Tobiášem. Na této cestě se stará Rafael o Tobiášovo bezpečí. Tím si Rafael vydobyl svoji další roli jako „patron cestovatelů.“ Pokud se týče bezpečného cestování, je Rafael báječný pomocník, který se dokáže skvěle postarat o do­pravu, ubytování i zavazadla. Pomáhá rovněž lidem při cestách do vlastního nitra, aby našli pravdu a vedení.

Rafael rovněž ukázal Tobiášovi, jak využít části ryby, kterou chytil, k léčebným účelům, například na hojivé balzámy a masti. Je to příklad toho, jak Rafael provádí nejen přímou duchovní léčbu nemocných a zraněných, ale ukazuje rovněž lidským léči­telům, jaké léky z darů země používat k léčbě pacientů. Léčitelé mohou v duchu před začátkem léčby či v jejím průběhu Rafaela přivolat a požádat o radu. Rafael rovněž pomáhá začínajícím lé­čitelům s jejich vzděláním (včetně zajištění času a peněz na školy) a pak jim ještě pomůže s otevřením praxe a s přilákáním vhod­ných klientů.

Rafael je léčitelem divokých i domestikovaných zvířat a jejich rádcem. Měla jsem báječné výsledky, když jsem požádala Rafae­la, aby pro mě, známé i klienty našel ztracená domácí zvířata. Vý­sledky byly téměř okamžité a zdálo se, že zvířata se ráda podvo­lila jeho jemné, láskyplné péči.

Rafael nakonec vyléčil Tobiáše ze slepoty a pomáhal tisícov­kám studentů na mých seminářích otevřít jejich „třetí oko“, které je duchovním centrem energie (čakra) a jasnovidectví. Rafael je velmi milý, láskyplný, laskavý a jemný. Víte, že přišel, když vidí­te jiskry nebo záblesky smaragdově zeleného světla.

Archandělé Rafael a Michael často pracují v tandemu na vymí­tání obtížných duchů a odvádění podřadných energií z lidí a míst. V Šalamounově závěti se píše, jak Rafael přinesl Šalamou­novi kouzelný prsten, na kterém byla vyrytá mocná šesticípá hvězda. Šalamoun využíval prstenu a jeho symbolu k podrobo­vání démonů. K Rafaelově léčbě tudíž patří vymítání duchů a očišťování prostoru.

Pomáhá:
* s návyky a žádostivostí, s jejich odstraňováním a snižová­ním
* s jasnovidectvím
* se zrakem, fyzickým i duchovním
* léčitelům, vedením a podporou
* s léčbou lidí i zvířat
* s hledáním ztracených domácích zvířat
* s čištěním prostoru
* s vymítáním duchů
* chránit cestovatele

INVOKACE

 Kdykoliv vy nebo jiná osoba či zvíře budete ve fyzické tísni, přivolejte archanděla Rafaela k andělské léčbě. Zasáhne přímo v lidském nebo zvířecím těle a poskytuje rovněž rady, co je třeba učinit k úspěšné léčbě.

Chcete-li přivolat Rafaela jen pro sebe, stačí si v duchu pomys­let:

„Archanděle Rafaeli, potřebuji pomoci s (popište situaci). Nabij, prosím, mé tělo tvojí silnou léčící energií božské lásky. Ponechá­vám teď tuto situaci zcela Bohu a vím, že se otevřu všemi způsoby jím danému zdraví. Děkuji vám za energii, dobrodiní a štěstí, Bože a Rafaeli!“

Přivoláváte-li Rafaela pro někoho jiného, můžete si ho předsta­vit společně s dalšími anděly kolem osoby nebo zvířete se svojí lé­čící přítomností a smaragdově zeleným světlem. Můžete požádat Boha, aby poslal Rafaela, nebo můžete požádat přímo Rafaela.

„Archanděle Rafaeli, navštiv, prosím, za účelem léčby (jmenujte osobu nebo zvíře) a postarej se, aby se uzdravila (uzdravilo). Přenes, prosím, veškeré své myšlenky na toho, kdo ti věří a doufá v tebe, a odejmi od něho veškeré pochybnosti a obavy. Vyčisti, pro­sím, cestu tak, aby se nyní a navždy mohlo projevit božské zdraví. Děkuji ti.“

 

Archanděl Uriel

Archandělé a bohové

(židokřesťanský)

Jméno Uriel znamená „Bůh je světlo“, „Boží světlo“ nebo „Boží oheň“, protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Uriel například varoval Noa před nadcházející potopou, pomohl proroku Ezrovi interpretovat mystické předpovědi o příchodu Mesiáše a přinesl lidstvu kaba­lu. Urielovi je rovněž připisováno, že věnoval lidstvu znalosti alchymie – schopnost proměňovat základní kovy ve vzácné i schopnost zjevovat se ve vzduchu.

Uriel je pokládán za nejmoudřejšího anděla. Je čímsi jako sta­rým mudrcem, na kterého se můžete obrátit, potřebujete-li něja­ké intelektuální informace, praktická řešení a tvůrčí nápady. Mís­to, abyste chodili za mudrcem k hoře, přijde Uriel okamžitě za vámi. Nicméně osobnost Uriela není při příchodu tak výrazná, jako například Michaelova. Nemusíte si ani uvědomit, že Uriel přišel zodpovědět vaše modlitby, dokud si nevšimnete, že se ve vaší mysli objevil nějaký skvělý nový nápad.

Snad díky jeho spojení s Noem i jeho úzkému vztahu s takový­mi elementy počasí, jako je hrom a blesk, je Uriel pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřeseními, záplavami, požáry, hurikány, tornády, přírodními pohromami a změnami na země­kouli. K odvrácení takových událostí nebo k nápravě škod přivolejte Uriela.

Pomáhá:
* s alchymií
* s božskou magií
* s klimatickými změnami na zeměkouli
* s řešením problémů
* s duchovním pochopením
* se studiem, testy a studentům
* s počasím
* se psaním

INVOKACE

Protože má Uriel tolik schopností a pomáhá v tolika sférách života, vyplatí se přivolávat ho pravidelně. Myslete na něho jako na učitele, který dohlíží na životní lekce. Jeden z hlavních způsobů, jímž nám pomáhá, spočívá v tom, že nám poskytuje dodatečné informace ke kompetentním rozhodnutím. V takových případech ho přivolávejte následujícím způsobem.

„Archanděle Urieli, žádám tě o tvoji moudrost v (popište situaci, o kterou se vám jedná). Potřebuji co nejvíce informací, abych si udělal jasno v celé situaci. Pomoz mně, prosím, učinit informované rozhodnutí, abych viděl situaci ze všech perspektiv. Pomoz mně, prosím, jasně slyšet a chápat tvé informace a přistupovat k nim s tak otevřenou myslí, jak je jen možné. Děkuji ti, Urieli.“

 

Archanděl Zadkiel

Archandělé a bohové

(židovský)

Známý rovněž jako Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel.

Jméno Zadkiel znamená „Boží spravedlnost“. Je pokládán za archanděla milosrdenství a shovívavosti, snad proto, že zabrá­nil Abrahamovi v obětování jeho syna Izáka Bohu.

Zadkiel vám může pomoci, abyste byli milosrdní a soucitní k sobě i k jiným a dokázali odpouštět. Takto je andělem léčby, který pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativ­ních energií vírou a soucitem. Zadkiel nám pomáhá vidět božské světlo v našem nitru i v jiných a učí nás nesoustřeďovat se jen na povrch osobnosti, chybné chování nebo ego.

Pokládáte-li obtížné odpustit něco sobě či jiným, požádejte o zásah Zadkiela. Jedná jako štětka na čištění komínů a vyčistí vám tělo, mysl a srdce od tendencí neodpouštět. To ovšem ne­znamená, že budete schvalovat něčí hrubé chování. Znamená to jen, že nebudete lpět na emocionálních pozůstatcích starých si­tuací.

Archanděl Zadkiel je rovněž znám tím, že pomáhá funkcím paměti. Potřebujete-li si zapamatovat důležité informace, zapo­mněli jste, kam jste položili klíčky od auta nebo jen chcete zlepšit svoji celkovou paměť, přivolejte Zadkiela.

Pomáhá:
* se soucitem
* s nalezením ztracených předmětů
* s odpouštěním sobě a druhým
* s léčbou, emocionálně i fyzicky
* s posílením paměti
* se zapamatováním důležitých informací
* se studiem, testy a studentům

INVOKACE

Jste-li naštvaní, přivolejte Zadkiela, aby zasáhl:

„Archanděle Zadkieli, pomoz mně, prosím, vyléčit mé srdce. Zařiď, abych uměl odpouštět. Existuje-li něco, co nevidím, pomoz mně, prosím, abych to jasně viděl. Potřebuji-li více soucitu, naplň mé srdce milosrdenstvím. Jsem-li naplněn obavami nebo úzkostí, naplň, prosím, mé srdce vírou a klidem. Nyní přenechám tuto situaci plně tobě a Bohu a věřím, že Bohem poskytnutá léčivá síla se postará o všechny detaily s božským milosrdenstvím, harmonií a moudrostí. Děkuji ti.“

 

 

 

Vnímat anděly či archanděly není nezbytně nutné pro náš vývoj, je to jako s dalšími okolnostmi života – jsou-li potřebné pro náš postup, přijdou. A přijdou ve správný čas. A nepřijdou-li nebylo to potřebné.

Správnější informace a vysvětlení můžete načíst zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl, případně i (aktuálně lehce rozporuplné) zde http://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl

 

Komentáře jsou vypnuty.